Услуги

ПЪЛНА ГАМА УСЛУГИ ПРИ МОНТАЖ НА ФАСАДА ИЛИ ПОКРИВ 

  ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на работно и идейно проектиране на фотоволтаични инсталации.

  УЗАКОНЯВАНЕ
Благодарение на вече изготвени бланкови документи и богат опит при работа с държавна администрация  можем да узаконим Вашата иснталация 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 


Присъединяване с договор за изкупуване на фотоволтаични инсталации разположени на фасади и покриви до 30 000 Wp. 

  МОНТАЖ


 Монтаж на фотоволтаични инсталации на покрив или фасада с индивидуална или стандартна фотоволтаична конструция. 

КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

 Защо “зарядна станция”?

  •   СИГУРНОСТ 

  • Станцията е занулена и заземена и има вградна функция за защита при повреда на кабела за зареждане. Тя осигурява сигурност както за този,
  • който зарежда електромобила, така и за самия електромобил и домакинските уреди.
  •  СПЕСТЯВАНЕ
  • При домашните станции има възможност за отложено зареждане на нощна тарифа.
  •  ВРЕМЕ

  • В зависимост от станцията времето може да бъде скъсено от 12 часа при стандартия домакински контакт до 30 минути. По-долу са посочени времената и мощностите на различните станции.

 НАБЛЮДАВАМЕ И АНАЛИЗИРАМЕ ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА НА

над 6000 

кв. метра сгради

на наши клиенти!

Собстеерниците на над 6 декъра сграден фонт избраха мониторинга на Колко Ток за да следят и оптимизират собствената си консумация. 


  ВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ С КОЛКО ТОК

Еднократен анализ на количествените и качествените измерения на електроконсумацията.   Препоръки за информирано решение за инвестиции на базата на реални данни.


 ПОСТОЯННО РЕШЕНИЕ С КОЛКО ТОК
Клиентът има достъп до информацията за консумацията както в реално време така и в исторически период, достъп до качествените параметри на електроенергията, аларми при "нестандартно" време или количество на консумация.